Architektonická a produktová 3D vizualizace

Poskytuji zpracování vizualizací (interiérů, exteriérů, 3D půdorysů, 3D animací interiéru a exteriéru, 3D procházky, zákresy do fotografií), dle Vašeho konceptu. Vaše myšlenky převádím do vizuální podoby a přibližuji tak realitě. Na Vašem projektu dokáži zpracovat sluneční studii, vzhledem k orientaci stran a ročnímu období . Vizualizace zpracovávám dle 2D nebo 3D podkladu nebo dle domluvy (nakresleno tužkou na papíru :-;). Pokud je od zákazníka požadavek na 3D animaci obletu celého domů nebo 3D pohled na půdorys domu, není problém se domluvit. Dokáži zanimovat i procházku zahradou či interiérem z pohledu první osoby. Tyto procházky slouží k pochopení daného projektu (ideální poloha objektů v exteriéru a interiéru).


3D modely a technická dokumentace

Zabývám se tvorbou technických 3D modelů od počátečního návrhu, přes výkresovou dokumentaci až po prototypovou výrobu. Mám zázemí strojního vzdělání a přes 7 let na pozici konstruktéra. Podle potřeby dokáži zpracovat kompletní 3D parametrický model a výkresovou dokumentaci, včetně nářezového plánu na tyčový a deskový materiál. K 3D modelu jsem schopen provést vizualizaci pro finální představu produktu nebo pro účely marketingu.


Prototypová výroba plechových dílů, sestav a svařenců

Dle vytvořeného 3D modelu a výkresové dokumentace, dokáži dostat produkty z 3D prostředí do reálné podoby. Jedná se zejména o sestavy plechových dílů a svařenců. Atypické skříně a stoly, police, regály, vjezdové brány, menší jednoúčelové stroje atd…Zajistím povrchovou úpravu a finální kompletaci k předání hotového výrobku zákazníkovi.