Architektonická a produktová 3D vizualizace

Poskytuji zpracování vizualizací (interiérů, exteriérů, 3D půdorysů, 3D animací interiéru a exteriéru, 3D procházky, zákresy do fotografií), dle Vašeho konceptu. Vaše myšlenky převádím do vizuální podoby a přibližuji tak realitě. Na Vašem projektu dokáži zpracovat sluneční studii, vzhledem k orientaci stran a ročnímu období . Vizualizace zpracovávám dle 2D nebo 3D podkladu nebo dle domluvy (nakresleno tužkou na papíru :-;). Na přání zákazníka zpracuji 3D animaci obletu celého domu či sestříhané video interiéru nebo exteriéru doplněné hudbou, popisky atd…  Dokáži zanimovat i procházku zahradou či interiérem z pohledu první osoby. Tyto procházky slouží k pochopení daného projektu (ideální poloha objektů v exteriéru a interiéru). Výstupem může být i virtuální prohlídka, kde se můžete pohybovat a otáčet v prostoru pomocí předem zadaných bodů nebo 360° panorama. Obojí vhodné pro developera, jako prezentace koncovým zákazníkům.

EXTERIÉROVÁ 3D VIZUALIZACE

Zpracování 3D vizualizace rodinných a bytových domů, developerských projektů, škol a školek, sportovišť, atd…3D animace procházky z pohledu první osoby. 3D animace průletů kamery exteriérem.

INTERIÉROVÁ 3D VIZUALIZACE

3D vizualizace interiérů rodinných a bytových domů, kanceláří, ordinací, sportovních hal, atd… 3D animace procházky z pohledu první osoby. 3D animace průletu kamery interiérém.

ns1000

PRODUKTOVÁ 3D VIZUALIZACE

3D modely a vizualizace převážně plechových dílů a svařenců. Zpracování modelu, dle podkladů a následná vizualizace.

3D VIZUALIZACE PŮDORYSŮ

Detailní 3D půdorys s veškerým vybavením pro co nejbližší představu, či jen základní uspořádání nábytku. Půdorysné, pespektivní a orto pohledy. Podpora realitních makléřů či developerů při prodeji nemovitosti.

3D ANIMACE A PROCHÁZKA

Ze zpracovaného interiéru či exteriéru může vzniknout video v podobě 3D animace nebo 3D procházky. Může se například jednat o linerární průlety kamerou či komplexní průlet okolo celého domu. Výstup může být i 3D procházka z pohledu první osoby, která slouží k co nejlepšímu pochopení daného prostředí. 

palm_spring_virtual_02

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA & 360° PANORAMA

Zpracování virtuálních prohlídek interiéru a exteriéru. Může se jednat o prohlídky jedné místnosti, celého bytu, ale i zrekonstruovaného domu se zahradou. Zákazník si tak může chodit po svém vysněném domově. Nabízím i 360° panorama. Obojí lze umístit přímo na webové stránky developera pro přímou prezentaci klientům

ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Pokud máte pozemek a potřebovali byste znát, jak na něm bude vypadat budoucí nemovitost, tak i s tímto vám mohu pomoci. Může se jednat například o zákres rodinných a bytových domů, regenerace brownfieldů, atd.

3D SCHÉMATA

3D schémata objektů a produktů. Například vyznačení tras a popisků ve výrobním areálu. Montážní návody produktů, kusovníky atp.

 


Nacěnění projektu

V případě zájmu o mé služby, pošlete základní popis projektu a patřičné podklady ve formátu PDF, DWG, JPEG… Z projektu musím vyčíst půdorysné rozměry, výšku a pokud se jedná o dům, tak i celkovou situaci. Jaké rozlišení mají mít výstupy, kolik si jich přibližně představujete. V případě zpracování videa, rozlišení a délku videa, přibližnou představu o zpracování videa (přidání loga, hudby, popisků…). Bez těchto základních informací není možné učinit jakoukoliv seriózní nabídku. Pošlu informace tykající se nejbližšího možného termínu dodání, platebních podmínek a případně i požadavek na doplnění nutných podkladů.

Základní položkou vizualizace je 3D modelace, tzn. že z každého projektu nebo skici musím nejdříve vytvořit 3D model. Pokud máte již 3D model zpracovaný, kalkuluji již jen úpravu 3D modelu, tak abych mohl s tímto 3D modelem dále pracovat. Poté se kalkuluje jen cena za 1 render a následná postprodukce obrázku. U fotozákresů je potřeba počítat s určitým časem na zpracování finálních fotek. U architektonických studií je potřeba počítat se změnami v modelu a tedy i navýšením koncové ceny. Pokud se jedná o větší projekt, upozorňuji na to předem.

Pracovní náhledy jsou první výstupy vizualizací, které Vám slouží jako podklad pro další úpravy a návrhy. Vy jste ti, kdo dávají vašimi návrhy konečnou podobu vizualizací.

Na všech pracovních náhledech odladíme barevnost, použité materiály a ideální pohledy. Obvykle stačí pro finální výstup vizualizace 1 až 2 korekce. Veškeré modelové změny v dispozici 3D modelu nejsou předmětem korekcí a je třeba na to myslet dopředu. Pokud je 3D model zpracován na základě projektové dokumentace, tak jakákoliv změna v projektu = nová kalkulace a vícepráce. V případě, že neznáte dopředu podobu projektu nebo budete chtít více variant 3D modelu musíte o tom dopředu informovat.

Když je vše odsouhlasené, připravím finální výstupy pro předání zákazníkovi. Po odsouhlasení finálního renderu s vodotiskem, je jako výstup finální render bez vodotisku v odpovídajícím rozlišení pro tisk nebo webové stránky. Obvykle v rozlišení 1920×1080 px, 3840×2160 px.

U většiny projektů platíte po předání finálních výstupů vizualizace. U složitějších a větších projektů platíte polovinu ceny předem. Zbytek ceny po předání díla.


3D modely a technická dokumentace

Zabývám se tvorbou technických 3D modelů od počátečního návrhu, přes výkresovou dokumentaci až po prototypovou výrobu. Mám zázemí strojního vzdělání a přes 10 let na pozici konstruktéra. Podle potřeby dokáži zpracovat kompletní 3D parametrický model a výkresovou dokumentaci, včetně nářezového plánu na tyčový a deskový materiál. K 3D modelu jsem schopen provést vizualizaci pro finální představu produktu nebo pro účely marketingu.