Architektonická a produktová 3D vizualizace

Poskytuji zpracování vizualizací (interiérů, exteriérů, 3D půdorysů, 3D animací interiéru a exteriéru, 3D procházky, zákresy do fotografií), dle Vašeho konceptu. Vaše myšlenky převádím do vizuální podoby a přibližuji tak realitě. Na Vašem projektu dokáži zpracovat sluneční studii, vzhledem k orientaci stran a ročnímu období . Vizualizace zpracovávám dle 2D nebo 3D podkladu nebo dle domluvy (nakresleno tužkou na papíru :-;). Na přání zákazníka zpracuji 3D animaci obletu celého domu či sestříhané video interiéru nebo exteriéru doplněné hudbou, popisky atd…  Dokáži zanimovat i procházku zahradou či interiérem z pohledu první osoby. Tyto procházky slouží k pochopení daného projektu (ideální poloha objektů v exteriéru a interiéru).


Nacěnění projektu

V případě zájmu o mé služby, pošlete základní popis projektu a patřičné podklady ve formátu PDF, DWG, JPEG… Z projektu musím vyčíst půdorysné rozměry, výšku a pokud se jedná o dům, tak i celkovou situaci. Jaké rozlišení mají mít výstupy, kolik si jich přibližně představujete. V případě zpracování videa, rozlišení a délku videa, přibližnou představu o zpracování videa (přidání loga, hudby, popisků…). Bez těchto základních informací není možné učinit jakoukoliv seriózní nabídku. Pošlu informace tykající se nejbližšího možného termínu dodání, platebních podmínek a případně i požadavek na doplnění nutných podkladů.

Základní položkou vizualizace je 3D modelace, tzn. že z každého projektu nebo skici musím nejdříve vytvořit 3D model. Pokud máte již 3D model zpracovaný, kalkuluji již jen úpravu 3D modelu, tak abych mohl s tímto 3D modelem dále pracovat. Poté se kalkuluje jen cena za 1 render a následná postprodukce obrázku. U fotozákresů je potřeba počítat s určitým časem na zpracování finálních fotek. U architektonických studií je potřeba počítat se změnami v modelu a tedy i navýšením koncové ceny. Pokud se jedná o větší projekt, upozorňuji na to předem.

Pracovní náhledy jsou první výstupy vizualizací, které Vám slouží jako podklad pro další úpravy a návrhy. Vy jste ti, kdo dávají vašimi návrhy konečnou podobu vizualizací.

Na všech pracovních náhledech odladíme barevnost, použité materiály a ideální pohledy. Obvykle stačí pro finální výstup vizualizace 1 až 2 korekce. Veškeré modelové změny v dispozici 3D modelu nejsou předmětem korekcí a je třeba na to myslet dopředu. Pokud je 3D model zpracován na základě projektové dokumentace, tak jakákoliv změna v projektu = nová kalkulace a vícepráce. V případě, že neznáte dopředu podobu projektu nebo budete chtít více variant 3D modelu musíte o tom dopředu informovat.

Když je vše odsouhlasené, připravím finální výstupy pro předání zákazníkovi. Po odsouhlasení finálního renderu s vodotiskem, je jako výstup finální render bez vodotisku v odpovídajícím rozlišení pro tisk nebo webové stránky. Obvykle v rozlišení 1920×1080 px, 3840×2160 px.

U většiny projektů platíte po předání finálních výstupů vizualizace. U složitějších a větších projektů platíte polovinu ceny předem. Zbytek ceny po předání díla.


3D modely a technická dokumentace

Zabývám se tvorbou technických 3D modelů od počátečního návrhu, přes výkresovou dokumentaci až po prototypovou výrobu. Mám zázemí strojního vzdělání a přes 7 let na pozici konstruktéra. Podle potřeby dokáži zpracovat kompletní 3D parametrický model a výkresovou dokumentaci, včetně nářezového plánu na tyčový a deskový materiál. K 3D modelu jsem schopen provést vizualizaci pro finální představu produktu nebo pro účely marketingu.