Architektonická a produktová 3D vizualizace

Poskytuji komplexní zpracování vizualizací (interiérů, exteriérů, 3D půdorysů, 3D animací interiéru a exteriéru, 3D procházky, zákresy do fotografií), dle Vašeho konceptu. Vaše myšlenky převádím do vizuální podoby a přibližuji tak realitě. Na Vašem projektu dokáži zpracovat sluneční studii, vzhledem k orientaci stran a ročnímu období . Vizualizace zpracovávám dle 2D nebo 3D podkladu. Na přání zákazníka zpracuji 3D animaci obletu celého domu či sestříhané video interiéru nebo exteriéru doplněné hudbou, popisky atd…  Dokáži zanimovat i procházku zahradou či interiérem z pohledu první osoby. Tyto procházky slouží k pochopení daného projektu (ideální poloha objektů v exteriéru a interiéru). Výstupem může být i 360° panorama nebo virtuální prohlídka, kde se můžete pohybovat a otáčet v prostoru pomocí předem zadaných bodů. Obojí vhodné pro developera, jako prezentace koncovým zákazníkům.

ZÁKRES DO FOTOGRAFIE


Nacěnění projektu

V případě zájmu o mé služby, pošlete základní popis projektu a patřičné podklady ve formátu PDF, DWG, JPEG… Z projektu musím vyčíst půdorysné rozměry, výšku a pokud se jedná o dům, tak i celkovou situaci. Jaké rozlišení mají mít výstupy, kolik si jich přibližně představujete. V případě zpracování videa, rozlišení a délku videa, přibližnou představu o zpracování videa (přidání loga, hudby, popisků…). Bez těchto základních informací není možné učinit jakoukoliv seriózní nabídku. Pošlu informace tykající se nejbližšího možného termínu dodání, platebních podmínek a případně i požadavek na doplnění nutných podkladů.


3D modely a technická dokumentace

Zabývám se tvorbou technických 3D modelů od počátečního návrhu, přes výkresovou dokumentaci až po prototypovou výrobu. Mám zázemí strojního vzdělání a přes 10 let na pozici konstruktéra. Podle potřeby dokáži zpracovat kompletní 3D parametrický model a výkresovou dokumentaci, včetně nářezového plánu na tyčový a deskový materiál. K 3D modelu jsem schopen provést vizualizaci pro finální představu produktu nebo pro účely marketingu.